SZKOLENIA OTWARTE – ZAPRASZAMY!

W lutym startujemy z cyklem szkoleń otwartych dla menedżerów, handlowców i trenerów.

Poniżej tematy i terminy szkoleń:

ABC wystąpień publicznych czyli jak mówić żeby cię słuchali

 1. Komunikacja a wystąpienia publicznych
 2. Autodiagnoza – jak mnie widzi audytorium
 3. Przygotowanie – jak zaplanować przekonywujące przemówienie
 4. Struktura wystąpienia publicznego
 5. Metody i techniki radzenia sobie z tremą – jak uczynić pożytek z własnego przerażenia  

 5 lutego, 18 marca 2015         

Komunikacyjne narzędzia menedżera w zarządzaniu ludźmi

 1. Cykl kierowania ludźmi – kluczowe zadania menedżera z punktu widzenia osiągania celów.
 2. Dobór narzędzi zlecania
 3. Udzielanie wsparcia pracownikowi: zapewnianie wiedzy, umiejętności oraz motywacji.
 4. Dobieranie optymalnego poziomu kontroli nad zadaniami wykonywanymi przez pracownika.
 5. Reagowanie na sytuacje wyjątkowe
 6. Wzmacnianie pozytywnych zachowań oraz oczekiwanych sposobów i jakości wykonywania pracy (prowadzenie rozmowy docenianiającej, udzielanie pochwał)

18 lutego 2015

Wywiad kompetencyjny 

 1. Wywiad kompetencyjny w procesie rekrutacyjnym
 2. Definicja kompetencji
 3. Klasyfikacja kompetencji
 4. Zasady zadawania pytań o kompetencje

24 lutego 2015

Sprzedaż metodą zadawania pytań

 1. Nawiązywanie kontaktu z klientem
 2. Rozwijanie potrzeb klienta przez zadawanie trafnych pytań
 3. Technika SPIN: pytania sytuacyjne, problemowe, implikacyjne, o niezbędne korzyści

25 lutego 2015

Zarządzanie sytuacyjne- jak dobierać styl zarządzania do podwładnych

 1. Kształtowanie umiejętności diagnozowania pracowników pod kątem kompetencji i zaangażowania
 2. Przywództwo sytuacyjne według Blanchard’a – dobór stylu kierowania 
 3. Rozwijanie motywacji wewnętrznej w środowisku pracy
 4. Dobór motywacyjnych narzędzi menedżerskich do budowania postaw opartych na samodzielności i odpowiedzialności pracowników

11 marca 2015

Psychologia dla trenerów – mechanizmy grupowe na sali szkoleniowej

 1. Zadaniowe funkcjowanie grupy
 2. Wpływ społeczny vs manipulacje – kwestie etyczne pracy trenera
 3. Mechanizmy grupowe na sali szkoleniowej

4 marca 2015

Psychologia dla trenerów - wpływ trenera na kształtowanie się postaw grupy

 1. Perswazja w pracy trenera 
 2. Modele komunikacji w relacji trener – grupa
 3. Poziom motywacji uczestników szkolenia a wpływ trenera
 4. Rola emocji w procesie szkoleniowym

25 marca 2015

Miejsce szkolenia: Gliwice

Czas trwania: 9.00 – 16.00

Koszt: 280 zł 

W cenie szkolenia: usługa trenerska, materiały szkoleniowe, catering (lunch, przerwy kawowe)

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt:

ajarkiewicz@hrmasters.com.pl

tel. kom. + 48 516 976 337

Szczegółowy program prześlemy drogą mailową.