Akademia menedżera - LOGO-01

Akademia Menedżera to cykl szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia jest oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Projekt prowadzimy go w współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo- Handlową w Gliwicach.

KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU – jak budować zaangażowanie pracowników
7 listopada 2017r. 

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej zasad komunikacji na linii przełożony – pracownik. Podczas szkolenia przedstawimy podstawowe zasady komunikowania się w sytuacjach zawodowych wpływające na zaangażowanie i motywację pracowników

KORZYŚCI czyli na szkoleniu:

 • zrozumiesz zasady  i znaczenie komunikacji w sytuacjach zawodowych
 • nauczysz się stosować  podstawowe narzędzia komunikacyjne menedżera
 • dowiesz się jak komunikacja menedżera wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników

   

   

  PROGRAM:

 1. Rola komunikacji w pracy menedżera – standardy komunikacji
 • monolog vs dialog
 • analiza transakcyjna w komunikacji – rodzic, dziecko czy dorosły
 • podstawy asertywności (komunikat JA -TY)
 1. Podstawowe narzędzia komunikacyjne menedżera (algorytmy, zasady, techniki)
 • zasady udzielania informacji zwrotnych
 1. Komunikacja menedżera a zaangażowanie pracowników
 • wpływ na zaangażowanie czyli jak komunikacja wpływa na motywację
 • budowanie właściwych relacji szef – podwładny
 1. Motywacja, zaangażowanie i satysfakcja
 • definicje, fakty, mity i dobre praktyki
 • modele i koncepcje oceny poziomu zaangażowania
 • podstawowe zasady motywacji pracowników
   

ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH TRUDNYCH
30 listopada 2017r.

Celem szkolenia jest poznanie roli współczesnego menedżera w organizacji – od autorytarnego szefa po rozumiejącego i wspierającego lidera. Podczas szkolenia przedstawimy podstawowe strategie rozwiązywania konfliktów w odniesieniu do relacji przełożony- pracownik. Nauczymy jak stosoać narzędzia i techniki wspierające zarządzanie w sytuacji udzielania informacji zwrotnej.

KORZYŚCI czyli na szkoleniu:

 • dowiesz się, jakie cechy menedżera warunkują sukces w kierowaniu zespołem
 • poznasz strategie rozwiązywania sytuacji trudnych
 • nauczysz się stosować konkretne narzędzia służace udzielaniu informacji zwrotnej z sytuacji kryzysowej

PROGRAM:

 1. Styl zarządzania. Autorytet lidera
 2. Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych
 • interes vs. stanowisko
 • rozwiązywanie konfliktów i metody ich rozwiązywania
 • zarządzanie w sytuacji zmiany
 1. Feedback – podstawowe narzędzie menedżerskie
 • analizy przypadków
 • informacja zwrotna czy konstruktywna krytyka?
 1. Model feedbacku w sytuacjach kryzysowych
 • technika FUKO
 • polecenie przełożonego a potrzeby i oczekiwania pracownika

 

KRYTYCZNE ROZMOWY SZEFA
15 grudnia 2017r.

Celem szkolenia jest pokazanie zasad i narzędzi, które współczesny menedżer może wykorzystać w codziennych sytuacjach wymagających budowania autorytetu takich jak: rozmowa motywujące, uprawniające, korygująca i dyscyplinująca.   

KORZYŚCI czyli na szkoleniu:

 • dowiesz się, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach wymagających budowania autorytetu lidera
 • poznasz filary efektywnej komunikacji w odniesieniu do relacji zawodowych
 • nauczysz się stosować narzędzia i algorytmy służące  

PROGRAM:

 1. Filary efektywnej komunikacji na poziomie przełożony – podwładny
 2. Analizy przypadków. Ćwiczenia menedżerskie w rozwiązywaniu problemów
 3. Rozmowa motywująca
 • udzielanie pochwał
 • wsparcie i rozwój kompetencji
 1. Rozmowa uprawniająca
 • delegowanie i powierzanie zadań
 • wzmacnianie samodzielności pracowników
 1. Rozmowa korygująca
 • formułowanie oczekiwań
 • wydawanie poleceń.
 • zarządzanie przez cele – skuteczna kontrola
 1. Rozmowa dyscyplinująca
 • egzekwowanie zadań przez przełożonego
 • przedstawianie decyzji
 • oczekiwania przełożonego a odpowiedzialność pracownika

 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE  – sztuka komunikacji w praktyce
9 stycznia 2018r.

Coraz częściej do zadań zawodowych menedżera należy prowadzenie prezentacji i występowanie przed publicznością (zarząd, współpracownicy, zespoł). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do jak najlepszej autoprezentacji w sytuacji zawodowej ekspozycji społecznej.

KORZYŚCI czyli na szkoleniu:

 • dowiesz się jak przygotować spójne, przekonywujące i efektowne wystąpienie
 • poznasz podstawowe zasady komunikacji w sytuacji zawodowej ekspozycji społecznej
 • nauczysz się jak dopasować wystąpienie do audytorium, okazji czy sytuacji
 • otrzymasz informację zwrotną na temat swojej prezentacji

PROGRAM:

 1. Przygotowanie – jak zaplanować przekonywujące wystąpienie
 • określenie celu przemówienia
 • funkcje prezentacji – informowanie, motywowanie, przekonywanie
 • expose szefa
 1. Autodiagnoza – jak mnie widzą współpracownicy
 • analiza SWOT własnej osoby
 • oceny stylu przekazywania informacji
 • opanowanie tremy – czego się boję
 1. Struktura wystąpienia publicznego
 • schemat prezentacji – co chcę powiedzieć?
 • przygotowanie do wygłoszenia prezentacji
 • zasady tworzenia inspirującego wystąpienia
   

ZARZĄDZANIE SYTUACYJNE – dojrzałość pracownika a rozwój w organizacji
30 stycznia 2018r. 

Celem szkolenie jest spojrzenie na pracę menedżera z perspektywy sytuacji i różnej dojrzałości swojego podwładnego. Z jednej strony skupimy się na tym, jak zmienia się zachowanie pracownika (wiedza, doświadczenie) w czasie zatrudnienia. Z drugiej pokażemy znaczenie rozwoju pracownika w organizacji i jaka jest w nim rola menedżera.

KORZYŚCI czyli na szkoleniu:

 • zrozumiesz zasady przywództwa sytuacyjnego
 • nauczysz się, jako menedżer, dopasowywać swoje zachowania do dojrzałości pracownika
 • dowiesz się jakie działania rozwojowe możesz zaproponować swojemu podwładnemu oraz jak ocenić ich efektywność z punktu widzenia organizacji

PROGRAM:

 1. Przywództwo sytuacyjnego wg P.Hersey, K.H.Blancharda
 • dojrzałość pracownika a zespół
 • indywidualne style zarządzania
 • udzielanie wsparcia i dobieranie optymalnego poziomu kontroli
 • elastyczne stosowanie stylów kierowania dla osiągania wyników
 1. Działania rozwojowe w organizacji a ich efektywność
 • coaching, szkolenie a mentoring  – definicje i różnice
 • działania rozwojowe  – zestawienie pod kątem efektywności
 1. Rola menedżera w  rozwoju swojego zespołu
 • koncentracja na rozwiązaniach
 • rola relacji, zaufania i dialogu

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA w praktyce
20 lutego 2018r.

Rola menedżera to z jednej strony koordynowanie pracy zespołu, monitorowanie pracy, wprowadzanie zmian a z drugiej dawanie ludziom poczucia sensu i stabilizacji oraz budowanie ich zaangażowania. Coachingowy styl zarządzania stanowi odpowiedź na pojawiające się w związku z tym problemy – poprawia komunikację, zapewnia rozwój (zarówno kierownika jak i pracownika) oraz wpływa na wzrost jego zaangażowania. 

KORZYŚCI czyli na szkoleniu

 • zrozumiesz czym jest coachingowy styl zarządzania
 • poznasz cechy, które powinien posiadać menedżer, żeby stosować coachingowy styl zarządzania
 • nauczysz się narzędzi stosowanych w coachingowym stylu zarządzania
 • odkryjesz co zyskujesz wdrażając coachingowy styl zarządzania

PROGRAM:

 1. Coaching menedżerski – wprowadzenie
 • definicja i cele coachingu menedżerskiego
 • struktura procesu coachingu
 • wpływ coachingu na budowanie postawy pro aktywnej i zaangażowania pracowników
 • coaching a zespół: podstawy zaangażowanego zespołu
 1. Kierownik – coachem: pułapki i wyzwania
 • budowanie relacji coachingowej
 • postawa kierownika – coacha a postawa pracowników
 • znaczenie zaufania i zaangażowania
 1. Narzędzia i techniki coachingowe w zarządzaniu
 • badania potrzeb coachingowych – czyli czego potrzebuje pracownik
 • struktura prowadzenia rozmowy
 • sztuka zadawania pytań
 • perspektywa, słuchanie, obserwacja jako podstawowe narzędzia kierownika

 

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA MENEDŻERA
13 marca 2018r. 

Współczesny menedżer łączy w swojej pracy wiele różnorodnych obowiązków. Z jednej strony planuje i koordynuje pracę swojego zespołu a z drugiej musi dbać o realizację swoich zadań koncepcyjnych. Codziennie zmaga się z nadmiarem informacji, zadań czy planów. Dodatkowo – jego działania muszą mieć przełożenie na wynik biznesowy. 

Celem szkolenia jest poznanie zasad i narzędzi, które pomogą sprostać tym wysokim wymaganiom.

 

KORZYŚCI czyli na szkoleniu:

 • dowiesz się, od czego zależy efektywność osobista (teoria zasobów)
 • poznasz znaczenie planowania i zarządzania celami w swojej pracy
 • nauczysz się jak zarządzać sobą w czasie w odniesieniu do zarządzania zespołem (techniki asertywne)

PROGRAM:

 1. Efektywność menedżera
 • analiza zasobów pracy i efektywności osobistej
 • ćwiczenia diagnozujące styl pracy
 • strategie zmiany i budowania nawyków
 1. Zarządzanie sobą w czasie
 • narzędzia planowania pracy: cele, priorytety, bloki czasowe
 • przereklamowana wielozadaniowość
 • pułapka perfekcyjności
 • radzenie sobie w sytuacji presji czasu
 1. Umiejętność delegowania i kontroli: szanse i zagrożenia
 • ustalanie priorytetów jako podstawa efektywności menedżera
 • asertywność menedżera

 

Szkolenia odbywają się w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej w Gliwicach 

ul. Zwycięstwa 36.

CENA: 240 PLN netto/osobę/ dzień szkolenia

Dla firmy zrzeszonych w Izbie 200 PLN netto/osobę + 23%VAT

CENA ZA SZKOLENIE OBEJMUJE: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, catering. 

Uczestnictwo prosimy potwierdzać telefonicznie na numer:

32 238 96 40 lub pocztą elektroniczną na adres:organizator@riph.com.pl 

Anna Malcherczyk

tel. 32 238 96 40
e-mail: organizator@riph.com.pl