40046933_1244702359005117_5173641300372619264_n

PODSTAWOWY KURS DLA TRENERÓW 

Train the trainers

Intensywny kurs jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zawodem trenera i chcą przygotować się do tego nowego wyzwania zawodowego.

Podczas kursu opieramy się przede wszystkim na rzetelnej i sprawdzonej naukowo wiedzy, wieloletniej praktyce zawodowej oraz wiedzy zdobytej na sali szkoleniowej. 

Zapraszamy zarówno trenerów wewnętrznych w organizacjach, wykładowców jak i trenerów działających samodzielnie, a szczególnie:

 • trenerów stojących na początku swojej drogi zawodowej,
 • osoby, które na drodze zmian organizacyjnych stoją przed wyzwaniem pracy z grupą,
 • studentów oraz absolwentów uczelni wyższych planujących pracę w branży szkoleniowej,
 • trenerów wewnętrznych,
 • specjalistów do spraw szkoleń.

OTRZYMASZ

odpowiednie kompetencje umożliwiające samodzielnie przygotowanie i przeprowadzenie pełnych procedur szkoleniowych dla zróżnicowanych stanowisk i branż
uniwersalne narzędzia trenerskie usprawniające pracę
kompendium wiedzy do profesjonalnego wykonywania zawodu trenera biznesu

KORZYŚCI:

 • podczas szkolenia uzyskasz kompetencje, dzięki którym będziesz mógł samodzielnie zaplanować, przygotować i przeprowadzić procedurę szkoleniową – uczymy praktyki 
 • zrozumiesz znaczenie ewaluacji szkolenia i efektywnego ustalania celu szkolenia
 • nauczysz się poprzez swoje działania kreować sytuacje na sali szkoleniowej
 • poznasz metody pracy warsztatowej, dzięki którym będziesz szkoleniowym ninja
 • wzrośnie twoja świadomość roli i niezbędnych kompetencji na rynku 
 • pracujemy w małejkameralnej grupie  (do 10 osób) 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

SESJA 1 KOMPETENCJE TRENERA BIZNESU

Pierwsze spotkanie zostanie przeznaczone na poznanie specyfiki pracy trenera, bazowych kompetencji i rozwój umiejętności komunikacyjnych. 

Uczestnicy będą pracować na swoich mocnych stronach, postawach oraz kompetencjach.

Skupimy się na podstawowych obszarach związanych z komunikacją oraz budowaniem relacji i autorytetu. Przeanalizujemy w jakich rolach występuje trener na sali szkoleniowej. 

 1. Podstawowe kompetencje trenera biznesu
 • empatia i etyka pracy 
 • budowanie relacji z grupą (kontrakt szkoleniowy)
 • proaktywność, kreatywność i inicjatywa 
 1. Ja – trener 
 • znaczenie budowania marki osobistej 
 • autoprezentacja i budowanie autorytetu
 • analiza SWOT własnej osoby
 • role trenera – korzyści dla pracy grupy
 1. Umiejętności komunikacyjne trenera – komunikacja werbalna i niewerbalna
 • podstawy analizy transakcyjnej (rodzic, dziecko i dorosły na sali szkoleniowej)
 • aktywne słuchanie, sztuka parafrazy, zadawanie pytań 
 • zasady udzielania informacji zwrotnej
 1. Metody rozwoju kompetencji 
 • definicja kompetencji (wiem, umiem, potrafię) 
 • warsztat, trening, szkolenie, coaching – różne formy pracy z grupą 
 • blended learning w praktyce 

 

SESJA 2  SZKOLENIE OD A DO Z

Uważamy, że połowa sukcesu szkoleniowego to rzetelnie przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych, druga to ustalenie zasad ewaluacji działania rozwojowego.Rozpoczniemy sesję modułem związanym z procesem uczenia się ludzi dorosłych.

Następnie przeanalizujemy zasady budowania szkolenia od A do Z – począwszy od analizy potrzeb, poprzez ustalenie celów szkoleniowych i oczekiwań. Skupimy się na planowaniu i zasadach realizacji efektywnego szkolenia. 

 1. Jak się uczą ludzie dorośli
 • cykl D. Kolba – uczenie oparte na doświadczaniu i analizie 
 • style uczenia się – fakty i mity
 • sponsor a zaangażowanie grupy – PR projektu rozwojowego
 1. Analiza potrzeb szkoleniowych jako pierwszy etap przygotowania szkolenia
 • narzędzia i metody stosowane w analizie potrzeb szkoleniowych ( kwestionariusz, ankieta,wywiad, obserwacja i inne)
 • badanie potrzeb w oparciu o kompetencje
 • ustalenie celu szkoleniowego  
 1. Modele oceny efektywności szkoleń – praktyczne zastosowanie
 • model 70-20-10
 • Model Donalda Kirkpatricka
 • Model planowania szkolenia Leslie Rea 
 • ROI vs ROE – czy i jak liczyć wskaźniki efektywności szkolenia 
 1. Przygotowanie projektu szkolenia w oparciu o ustalone cele 
 • moduły szkoleniowe a praca grupy 
 • materiały szkoleniowe (prezentacja, podręcznik, narzędzia)
 • rola wdrożenia – zaangażowanie przełożonego
 1. Podsumowanie projektu szkoleniowego
 • etyka w pracy trenera
 • raport poszkoleniowy – zasady przygotowywania 
 • materiały poszkoleniowe 
 • działania pomocnicze (kontakt z trenerem, e-learning, follow-up, webinary inne)  

SESJA 3 METODY PRACY SZKOLENIOWEJ 

W sytuacji, kiedy zostały określone potrzeby oraz realne cele szkoleniowe przychodzi moment na dobór odpowiednich metod. Ustalony program szkolenia musi zostać przełożony na konkretne działania na sali szkoleniowej. Podczas trzeciej sesji omówimy poszczególne metody pracy warsztatowej, z uwzględnieniem ich plusów i minusów i praktycznego wykorzystania. 

 1. Tradycyjny wykład i ćwiczenia indywidualne a grupowe jako metody przekazywania wiedzy
 2. Dyskusja – plusy i minusy 
 • przygotowanie dyskusji i jej cel – rola trenera 
 1. Studium przypadku (case study)- uczenie się przez analizę
 2. wybór przypadku do analizy przez uczestników szkolenia
 • określanie celów szkoleniowych realizowanych poprzez studium przypadku 
 • zasady prawidłowego stosowania studium przypadku (case study)
 1. Odgrywanie ról jako metoda warsztatowa związana z ekspozycją społeczną
 2. analiza odgrywanych ról 
 • zasady udzielania informacji zwrotnej 
 • procedury odgrywania ról – procedury bezpieczne a procedury publiczne 
 • kamera na sali szkoleniowej 
 1. Wykorzystanie testów na sali szkoleniowej
 2. Mechanizmy grupowe na sali szkoleniowej
 • mechanizmy wyzwalane przez obecność innych
 • mechanizmy grupowe przy współdziałaniu

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

TERMINY SPOTKAŃ: 

 

     SESJA 1:  20-21.10.2018

SESJA 2: 3-4.11.2018

SESJA 3: 1-2.12.2018

Czas trwania 

     9.00 -16.00

Forma

    

Warsztat (ilość miejsc ograniczona)

Miejsce

    HR Masters, Gliwice, ul. Dolnych Wałów 7, I piętro. 
    Lokalizacja: stara część miasta, okolice Rynku. 
    tel. do biura 32/ 332 16 35

 

CENA

 

     2500 zł 

   w cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, lunch

   Możesz rozłożyć płatność na raty 

Osoba kontaktowa 

   

     Renata Wowra
     rwowra@hrmasters.pl,
     32 332 16 35
     mobile: 516 976 337 

Szkolenie będzie prowadzone są metodą warsztatową learning by doing, czyli aktywnego uczestnictwa. Metody interaktywne (praca w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, symulacja, case study, odgrywanie ról) umożliwią uczestnikom osobisty i praktyczny udział w zajęciach, możliwość reagowania i wpływania na przebieg szkolenia.

 Zależy nam, aby uczestnicy projektu uczyli się przede wszystkim przez doświadczenie, analizowanie i eksperymentowanie, a nabytą wiedzę przełożyli bezpośrednio po szkoleniu na praktykę zawodową.

Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej.

Możliwe dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych