Jesteśmy świadomi jak ważny jest rozwój kompetencji pracowników oraz wdrażanie procedur zwiększających efektywność całych organizacji.

Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oznacza to, że jakość naszych usług została zweryfikowana, a Ty masz możliwość dofinansować naukę ze środków unijnych.


POSIADAMY CERTYFIKAT SUS 2.0 STANDARD USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH 
(NR REJ. CERTYFIKATU: DEKRA/SUS/000153)

3239-300x77

Realizujemy szkolenia otwarte oraz  w formie zamkniętej (dedykowane zainteresowanej organizacji).

Dofinansowanie jest możliwe w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości usługi i zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:

  • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR
  • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR
  • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR

Jeśli są Państwo zainteresowani dedykowaną dofinansowaną usługą  rozwojową dedykowaną dla firmy, prosimy o kontakt:
tel. 32 332 16 35 lub maila: rwowra@hrmasters.pl 

Więcej informacji
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

lub
http://operatorpsf.riph.com.pl