Trening twórczego rozwiązywania problemów

Pomysł jest zawsze początkiem każdego biznesu, dlatego biznes wymaga wyobraźni. Umiejętność twórczego myślenia pozwala na poszukiwanie rozwiązań, pomysłów, tam gdzie wielu innych ich nie szuka. W warunkach dużej konkurencji i nieustannej walki o klienta, twórcze myślenie staje się przydatnym narzędziem, którym można się posłużyć zarówno w kreowaniu oryginalnych rozwiązań, jak i przy rozwiązywaniu problemów utrudniających rozwój organizacji.

Program:

  • Kreatywność w działaniach menedżerskich
  • Zastosowanie psychologii twórczego myślenia w biznesie
  • Zasady pracy twórczej, techniki twórczego rozwiązywania problemów (burza mózgów, mind-mapping, analiza SWOT, metoda analogii, technika słowa przypadkowego, łańcuch skojarzeń, diagram Ishikawy)
  • Bariery ograniczające potencjał twórczy (blokady koncepcyjne)
  • Kreatywność osobista – budowanie motywacji do bycia kreatywnym