Grupa HR Masters

Szkolenia dla HR I HR Business Partner I Szkolenia dla menedżerów

Grupa HR Masters to ekspert branży HR skupiający w swoim portfolio kilka wiodących marek.

Od kilkunastu lat budujemy silną społeczność HR w Polsce. Prowadzimy największy w Polsce portal branży – HRPolska.pl.

Jesteśmy grupą ekspertów skupionych wokół jednych wartości takich jak:

ZAANGAŻOWANIE, JAKOŚĆ, ZAUFANIE I EFEKTYWNOŚĆ.

Stawiamy na efektywność działań rozwojowych i personalnych – to dla nas priorytet.

• Współpracujemy jako zewnętrzny dział HR wspierając firmy w rekrutacji, procesach oceny i rozwoju pracowników oraz wdrożeniach i optymalizacji procesów HR.

• Rozwijamy kadrę menedżerską i specjalstów w rozwoju kompetencji poprzez kompleksowe programy rozwojowe (szkolenia, coaching, mentoring, facylitację)

Organizujemy strategiczne spotkania branżowe, szkolenia i konferencje HR, służące wymianie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim – MasterClassHR.pl, FairHR.pl, MixerHR.pl, SlaskiHR.pl

Jesteśmy liderem śląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner

Współpracujemy jako zewnętrzny dział HR wspierając firmy we wdrożeniach i optymalizacji procesów HR.

Szkolimy HR Business Partnerów w SzkolaHRBP.pl

Rozwijamy kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej wyższego i niższego szczebla zarządzania. Pracujemy z grupami (szkolenia, warsztat, facylitacja, open space) lub indywidualnie (coaching, doradztwo, mentoring). W swoich projektach skupiamy się na realnych korzyściach zarówno dla organizacji, jak i pracowników.

Lubimy to, co robimy i dlatego do każdego projektu podchodzimy w sposób indywidualny.
Naszym Klientom doradzamy w wyborze działań, zapewniających skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów oraz wzrost konkurencyjności na rynku.

3239-300x77