SZKOLENIA BIZNESOWE OTWARTE 2015 | 16.01.2015

W lutym startujemy z cyklem szkoleń otwartych dla menedżerów, handlowców i trenerów.

Poniżej tematy i terminy szkoleń:

ABC wystąpień publicznych czyli jak mówić żeby cię słuchali

 1. Komunikacja a wystąpienia publicznych
 2. Autodiagnoza – jak mnie widzi audytorium
 3. Przygotowanie – jak zaplanować przekonywujące przemówienie
 4. Struktura wystąpienia publicznego
 5. Metody i techniki radzenia sobie z tremą – jak uczynić pożytek z własnego przerażenia 

 5 lutego

18 marca  

12 maja     

10 czerwca 20166666666

       

Komunikacyjne narzędzia menedżera w zarządzaniu ludźmi

 1. Cykl kierowania ludźmi – kluczowe zadania menedżera z punktu widzenia osiągania celów.
 2. Dobór narzędzi zlecania
 3. Udzielanie wsparcia pracownikowi: zapewnianie wiedzy, umiejętności oraz motywacji.
 4. Dobieranie optymalnego poziomu kontroli nad zadaniami wykonywanymi przez pracownika.
 5. Reagowanie na sytuacje wyjątkowe
 6. Wzmacnianie pozytywnych zachowań oraz oczekiwanych sposobów i jakości wykonywania pracy (prowadzenie rozmowy docenianiającej, udzielanie pochwał)

18 lutego 

20 maja

 

 

Sprzedaż metodą zadawania pytań

 1. Nawiązywanie kontaktu z klientem
 2. Rozwijanie potrzeb klienta przez zadawanie trafnych pytań
 3. Technika SPIN: pytania sytuacyjne, problemowe, implikacyjne, o niezbędne korzyści

25 lutego 

6 maja

 

Zarządzanie sytuacyjne- jak dobierać styl zarządzania do podwładnych

 1. Kształtowanie umiejętności diagnozowania pracowników pod kątem kompetencji i zaangażowania
 2. Przywództwo sytuacyjne według Blanchard’a – dobór stylu kierowania 
 3. Rozwijanie motywacji wewnętrznej w środowisku pracy
 4. Dobór motywacyjnych narzędzi menedżerskich do budowania postaw opartych na samodzielności i odpowiedzialności pracowników

11 marca 

29 kwietnia

Asertywność – plusy i minusy 

 1. Definicja asertywność vs bierność i agresja
 2. Konstruktywny dialog
 3. Techniki asertywne w praktyce

13 maja

24 czerwca

 

 

Miejsce szkolenia: Gliwice

Czas trwania: 9.00 – 16.00

Koszt: 280 zł 

W cenie szkolenia: usługa trenerska, materiały szkoleniowe, catering (lunch, przerwy kawowe)

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt:

ajarkiewicz@hrmasters.com.pl

tel. kom. + 48 516 976 337

Szczegółowy program prześlemy drogą mailową.