Zapraszamy do współpracy w następujących obszarach związanych z doradztwem strategicznym 

  • Analiza biznesowa organizacji (model biznesowy)
  • Wdrażanie zmiany
  • Strategia HR
  • Audyt personalny
  • Analiza procesów personalnych

ANALIZA BIZNESOWA ORGANIZACJI (MODEL BIZNESOWY)
Dokonujemy analizy biznesowej organizacji i oparciu o autorskie narzędzia oraz weryfikujemy model biznesowy w odniesieniu do realiów rynku. 

WDRAŻANIE ZMIAN

Wspomagamy i doradzamy HR i zarządowi w procesie wdrożenia zmiany organizacyjnej (planujemy etapy zmiany, wspieramy liderów zmiany, przygotowujemy pracowników).

STRATEGIA HR i AUDYT PERSONALNY

Po dokonaniu analizy procesów personalnych oraz audycie personalnym przygotowujemy plan działań, który ma na celu dopasowanie potencjału pracowników do celów biznesowych organizacji.