Tempo zachodzących zmian w Polsce to prawdziwy egzamin dla działów HR, które nie sprawdziły się w tradycyjnej formule. Przekonują o tym problemy z rekrutacją, utrzymaniem i rozwijaniem talentów, pogłębiający się kryzys zaangażowania pracowników.
W tej sytuacji coraz więcej firm decyduje się na przeformułowanie roli specjalistów HR w organizacjach.
Te zmiany to nie tylko przybliżenie HR-u do biznesu, lecz także olbrzymie wyzwanie rozwojowe dla samych
HR Business Partnerów związane z nabywaniem nowych kompetencji.

W obszarze HR Business Partneringu zajmujemy się poszukiwaniem realnych rozwiązań: przekazujemy sprawdzone i efektywne narzędzia, dzielimy się warsztatem, który daje podstawę do zbudowania autorytetu wiarygodnego HR Business Partnera.