image001

Mamy ogromną przyjemność być liderem gliwickiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.

Celem Stowarzyszenia jest budowanie społeczności specjalistów HR Business Partner w Polsce, upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Priorytetem są też działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań, tworzenia standardów kompetencyjnych ról zawodowych, a także przygotowywanie i upowszechnienie odpowiednich narzędzi IT. 

Członkowie Stowarzyszenia chcą dążyć do tych celów poprzez:

– prowadzenie lub wspieranie badań, analiz i edukacyjnych programów certyfikujących specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
– analizę i monitoring rynku wiedzy
– realizację projektów badawczo-rozwojowych
– przeprowadzanie konkursów dotyczących najlepszych praktyk HR Business Partner
– podejmowanie współpracy międzynarodowej i wzajemne przenoszenie doświadczeń
– organizowanie lub finansowanie konferencji, seminariów, spotkań, zjazdów, kursów, warsztatów, konkursów, stypendiów lub innych wydarzeń związanych z celami Stowarzyszenia.

Więcej informacji: http://www.hrbp.org.pl

Serdecznie zapraszamy na spotkania otwarte Stowarzyszenia.