ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIU, KTÓRE POMAGA OKREŚLIĆ POZIOM:

IDENTYFIKACJA Z FIRMĄ
Skala opisuje w jakim stopniu pracownik jest związany z organizacją poprzez wyznawanie takich samych wartości, identyfikowanie się z celami i misją.

SATYSFAKCJA Z PRACY 
Skala ocenia w jakim stopniu pracownik jest zadowolony z podstawowych warunków pracy, takich jak: wynagrodzenie, warunki, zakres czynności w odniesieniu do kompetencji. 

WSPÓŁPRACA 
Skala określa w jakim stopniu pracownik jest zadowolony z relacji panujących w zespole, w którym pracuje. W tej skali też sprawdzamy, w jakim stopniu układa się współpraca w firmie, pomiędzy działami lub pracownikami (w sytuacji stanowiska samodzielnego specjalisty). 

ROZWÓJ 
Skala pozwala stwierdzić, w jakim stopniu pracownik ocenia możliwości rozwoju w organizacji (szkolenia, ścieżki kariery, sukcesja, zarządzanie talentami.  

 ZARZĄDZANIE 
 Skala oceniająca w jaki sposób pracownicy oceniają swoich przełożonych, od których najbardziej zależy motywacja i zaangażowanie pracownika. 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W BADANIU:

  • PRAKTYCZNY RAPORT      
  • REKOMENDACJE      
  • BENCHAMARKING

Zapraszamy do udziału w badaniu:


Magdalena Siwińska
Partner Zarządzający Grupa HR Masters
msiwinska@hrmasters.pl