Usługa Interim HR Manager jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują pomocy w obszarze:

  • przygotowania procesu HR,
  • zaplanowania strategii,
  • wdrożenia zmiany,
  • zaplanowania programów rozwojowych zmiany,
  • przeprowadzenia audytu kompetencyjnego,
  • procesu rekrutacji i selekcji.

Ideą usługi Interim HR Manager jest wsparcie organizacji i wprowadzenie nowego spojrzenia i kompetencji.

Dzielimy się naszym wypracowanym przez lata knowhow, który przekładamy się na wymierne efekty.
Wdrażamy procedury personalne i kompleksowe rozwiązania oraz narzędzia do pracy w obszarze HR.

To forma współpracy oparta na wzajemnej umowie a nie umowie o pracę. Współpracujemy:

  • na zasadzie stałej miesięcznej opłaty (abonament – rozliczenie dniowe/godzinowe)
  • doraźnie –  pomagamy w sytuacjach nagłych (rozliczenie godzinowe)
  • przy wdrożeniu zaplanowanej procedury lub strategii personalnej (rozliczenie za całość usługi).