Przeprowadzanie analizy stanowiska pracy stanowi coraz częściej podstawę działań kadrowych w organizacjach takich jak:

  • ustalenie zasad płacowych
  • obniżenie kosztów (świadczenia usług lub produkcji)
  • polityka szkoleniowa
  • tworzenie profili kompetencyjnych
  • poprawa efektywności pracy.

Analiza stanowiska pracy ma na celu uzyskanie danych o funkcjonowaniu zawodowym w określonym środowisku pracy- w konkretnym zespole czy  organizacji. Dotyczy stanowisk na wszystkich szczeblach zarządzania – niskim, średnim i wyższym.

W zależności od stanowiska nasze działania obejmują:

  • analizę dokumentacji firmy – zakresy obowiązków, strukturę organizacji, dokumenty wewnętrzne – regulaminy, procedury itp.
  • przygotowanie narzędzi oceny pracy (ankiety, kwestionariusze, testy)
  • przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów z pracownikami firmy
  • obserwacja pracowników w miejscu pracy
  • przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami.

Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy analizy pojedynczych stanowisk jak i całych struktur organizacyjnych.