Obie metody są wysoce zindywidualizowane, za każdym razem proces jest modyfikowany i dopasowywany do indywidualnych potrzeb firmy.
 Na podstawie opisów stanowisk pracy lub zakresu obowiązków poszukiwanych pracowników, określamy jakie umiejętności są najważniejsze na danym stanowisku. Następnie dobieramy kryteria oceny i odpowiednie zadania, sprawdzające umiejętności kandydatów.

ASSESSMENT CENTER (ocena zintegrowana)

Jest nowoczesną metodą pozwalającą zdefiniować wymagania stanowiska, wybrać kluczowe kryteria, ocenić oraz ocenić potencjał przyszłego pracownika.

Uczestnictwo w tak skomplikowanym i różnorodnym procesie, jakim jest Assessment Center daje szansę otrzymania wiarygodnej i rzetelnej oceny kandydata. Metodologia AC ma największą trafność ze wszystkich procedur selekcyjnych.

Efektem naszej pracy jest jasny i klarowny raport dla Klienta, który zawiera informacje na temat potencjału osobowościowego pracownika, kompetencji zawodowych, diagnozy mocnych i słabych stron oraz propozycje dotyczące dalszego rozwoju kariery.