Executive coaching skierowany jest przede wszystkim do  osób, które w codziennej pracy zajmują stanowiska menedżerskie, pracują z zespołami, wspierają swoich pracowników.

Proces executive coaching obejmuje następujące obszary:

  • rozwój kompetencji zawodowych w wybranych obszarach zarządzania ludźmi (kierowanie, motywowanie, ocena, negocjacje, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów itp.),
  • przeprowadzenie przez proces zmiany w organizacji (zespole) oraz wparcie w tym obszarze,
  • wsparcie w zakresie rozwoju posiadanego potencjału. 

Jeśli potrzebujesz wparcia w tych obszarach  – zapraszamy do kontaktu.