Development center to badanie potencjału pracowników oraz prognoza dalszego rozwoju ich kariery w firmie.
Odbywa się za pomocą różnorodnych narzędzi badających kompetencje (ćwiczenia, symulacje, studia przypadków, testy, wywiady). Poszczególne zadania nastawione są na weryfikację jednej lub dwóch kompetencji.
W wielu organizacjach procedury development center odbywają się cyklicznie, kilka razy w roku a od ich wyniku uzależnione są decyzje o awansach. 

Proponujemy indywidualną usługę, polegającą na przygotowaniu kandydata do procedury development center.

Na podstawie opisów stanowisk pracy lub zakresu obowiązków, kryteriów oceny i zadań, sprawdzamy oraz oceniamy umiejętności kandydatów do awansu. Indywidualna analiza służy zdiagnozowaniu braków i określaniu kierunku dalszego rozwoju pracowników. 
Następnie ustalamy indywidualny plan pracy – ilość godzin oraz zakres działań.