Menedżer 3.0 to menedżer, przed którym stają wyzwania związane z różnicami między pokoleniami XYZ, nowościami technologicznymi, wymaganiami biznesu czy nową rolą jakiej się podejmuje. 

Marzeniem każdego menedżera jest mieć zespół, który jest zaangażowany,  odpowiedzialny, samodzielny i zmotywowany. Organizacje dążą do tego, aby stać się Turkusową Organizacją. Wiele z nich opiera swoje działania na wartościach, zaangażowaniu, samoświadomości pracowników i motywowaniu 3.0. 
Coraz częściej potrzebne są nowe narzędzia, nowe metody i zupełnie inne narzędzia, aby efektywne zarządzać zespołem. 

Menedżer 3.0 to zestaw szkoleń, które odpowiadają na takie właśnie potrzeby.
Na naszych szkoleniach łączymy teorię z praktyką menedżerską, pracujemy na case study i metodą "learnig by doing".
Podczas warsztatów uczymy stosowania narzędzi do kształtowania  postaw opartych na samodzielności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę – zarówno pracowników jak i menedżerów. 

Sztuka efektywnego zarządzania polega na stwarzaniu pracownikom organizacyjnie i psychologicznie odpowiednich warunków pracy, wydobywaniu ukrytych zasobów ludzkich, wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i zdolności do rozwoju. Na nasze szkolenia zapraszamy wszystkie osoby, które stoją przed tym wyzwaniem w codziennej pracy.

Nasze szkolenia obejmują następujące tematy związane z zarządzaniem zespołem:

 • Leadership – mechanizmy modelowania zachowań przywódczych
 • Zarządzanie sobą w czasie czyli priorytety, delegowanie i kontrola
 • Wizja, misja i strategia czyli gdzie zmierza lider
 • Wystąpienia publiczne
 • Komunikacja w zarządzaniu – jak mówić, żeby słuchali 
 • Motywacyjne narzędzia menedżerskie 
 • Style kierowania dopasowane do sytuacji i dojrzałości pracowników
 • Coachingowy styl zarządzania 
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej – ocena 
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Zarządzanie sytuacją konfliktową
 • Zarządzanie przez cele
 • Efektywne prowadzenie spotkań i zebrań
 • Trudne sytuacje kierownicze