Samorządowy menedżer ds. Energii

Realizowane programy szkoleniowe:

  • Komunikacja biznesowa
  • Partnerstwa – tworzenie sieciowych projektów gospodarczych

Projekt skierowany do pracowników jednostek samorządów terytorialnych (urzędnicy, kierownicy, przedstawiciele władz lokalnych) Dolnego i Górnego Śląska. Szkolenia poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych 200 uczestników.

Czas realizacji: 12/2009 – 12/2010

Ilość dni szkoleniowych: 54

Ilość uczestników: 286