Działalność naszej firmy skoncentrowana jest na szeroko rozumianej edukacji, specjalizujemy się w projektowaniu przeprowadzaniu procedur rozwojowych do potrzeb naszych klientów.

Nasze projekty rozwojowe łączą różne formy uczenia się: szkolenia, warsztaty, coaching, mentoring dla specjalistów i kadry menedżerskiej.

ANALIZA POTRZEB – jak badamy oczekiwania i życzenia Klienta

  • Wywiady z opiekunami projektów, kadrą kierowniczą i przyszłymi uczestnikami szkolenia
  • Badania ankietowe, arkusze samooceny, testy wiedzy, kompetencji, itp.
  • Obserwacje uczestniczące, metoda Shadowing
  • Grupy fokusowe
  • Metoda Tajemniczego Klienta
  • Metoda Development Center
  • Audyt kompetencyjny

GRUNT TO DOBRY PLAN – czyli projektujemy proces szkoleniowy

Pierwszym krokiem w procesie projektowania procedury jest określenie celów rozwojowych.
Cele ogólne dla projektu zwykle są zdefiniowane przez organizacje i odnoszą się do oczekiwanych zmian w 
zachowaniach. 
Naszą rolą jest koncentracja na konkretnych potrzebach klientów, realnych korzyściach i mierzalnych efektach.

Jesteśmy praktykami, dlatego skupiamy się na ćwiczeniu konkretnych umiejętności. 
Pracujemy warsztatowo równocześnie dostarczając niezbędną porcję wiedzy. 

UCZYMY PRZEZ DOŚWIADCZENIE 

Szkolenia przygotowujemy w oparciu o najnowsze metody kształcenia warsztatowego – ćwiczenia interpersonalne i symulacje. Podczas naszych szkoleń stosujemy metodę learning by doing, czyli aktywnego uczestnictwa. Metoda ta ściśle bazuje na doświadczeniach uczestników i grupowej wymianie doświadczeń pod kierunkiem trenera, który ułatwia dochodzenie do prawidłowych wniosków i prowadzi w całości proces szkoleniowy. Metody interaktywne (praca w małych grupach, dyskusja, burza mózgu, symulacja, praca z kamerą) umożliwiają uczestnikom osobisty i praktyczny udział w zajęciach, możliwość reagowania i wpływania na przebieg szkolenia.
 

Zależy nam, aby uczestnicy naszych szkoleń uczyli się przede wszystkim przez doświadczenie, analizowanie i eksperymentowanie. Uczestnictwo w naszych projektach szkoleniowych daje nieograniczone możliwości wymiany doświadczeń, pobudza zdrową rywalizację, podnosi kreatywność, łamie bariery komunikacyjne. W ten sposób wydobywamy potencjał drzemiący w uczestnikach a zajęcia są ciekawe i zapadają w pamięć. Skuteczność naszych treningów polega na wyposażeniu uczestników w odpowiednie „narzędzia” ułatwiające im pracę zawodową, przynosząc satysfakcję i wymierne korzyści zarówno im samym jak i pracodawcom.

EWALUACJA CZYLI co dalej?

Jesteśmy świadomi, że zadowolenie uczestników po wyjściu ze szkolenia nie jest gwarantem przełożenia zdobytej wiedzy na grunt zawodowy. Dla wzmocnienia efektu szkoleń proponujemy opracowanie planów wdrożeniowych, które określają cele do pracy, zadania i mechanizmy wsparcia dla uczestników szkolenia. Standardowo, naszym Klientom oferujemy wsparcie w wybranych działaniach poszkoleniowych:

Spotkania z uczestnikami 1:1 – konsultacja i opracowanie indywidualnych planów rozwoju 
Sesje follow up
Raportowanie / monitoring postępów i trudności
Konsultacje w wybranym okresie (zwykle do 3-6 miesięcy po szkoleniu)
Warsztaty wdrożeniowe (na bazie zanalizowanych trudności)
Monitorowanie postępów wiedzy (testy wiedzy)
Coaching/ mentoring