achievement-3387293__340

SZKOLENIE: Specjalista ds Rekrutacji i selekcji

REKRUTACJA BEZ TAJEMNIC

Najbliższe terminy szkolenia:

26-27 września 2018r. (Gliwice)
22-23 października 2018r. (Gliwice)
6-7 listopada 2018r. (Katowice)
3-4 grudnia 2018r. (Gliwice, Katowice)

 

Wybór właściwych ludzi, pasujących do organizacji jest warunkiem rozwoju każdej organizacji i budowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Bez właściwych ludzi, firma nie osiągnie założonych celów strategicznych. 

 

POZYSKUJESZ PRACOWNIKÓW?
PROJEKTUJESZ PROCESY REKRUTACYJNE?
PROWADZISZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNE?

A MOŻE CHCIAŁBYŚ TO ROBIĆ, ALE BRAKUJE CI KOMPETENCJI LUB WIEDZY?

Pokażemy Ci jak zaplanować i przeprowadzić efektywny proces rekrutacji i selekcji czyli dostaniesz gotowy przepis na efektywną rekrutację!

Podczas szkolenia nauczysz się: 

 • Jak planować proces rekrutacji i selekcji w oparciu o kulturę organizacji
 • Jak przeprowadzić proces krok po kroku – od określenia potrzeb rekrutacyjnych aż po znalezienie właściwego kandydata
 • Jak tworzyć profil poszukiwanego pracownika?
 • W jaki sposób proces rekrutacji i selekcji buduje wizerunek pracodawcy?
 • Jak efektywnie przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną? 
 • Jak podjąć właściwą decyzję rekrutacyjną?

Szkolenie Specjalista ds. rekrutacji i selekcji skierowany jest do osób, które w codziennej pracy zajmują się rektrutowaniem pracowników.
Szczególnie zapraszamy osoby na stanowiskach: rekruter, czy specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista HR. 

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ 1 

Proces RiS a budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy

Cel szkolenia:
Wprowadzenie uczestników w tematykę prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych trendów na rynku pracownika. 
Uczestnicy poznają znaczenie świadomego planowania strategii employer brandingowych i ich wpływu na pozyskiwanie wartościowych pracowników. Uczestnicy zrozumieją, jakie kompetencje są niezbędne na stanowisku rekrutera. 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowoczesne trendy i standardy w rekrutacji i selekcji
 • Podejście Human2Human jako podstawa działania współczesnej organizacji
 • Znaczenie budowania silnej marki pracodawcy 
 • Jak przyciągnąć wartościowych pracowników?
 1. Employer Branding (EB) – moda czy konieczność
 • Czym jest  budowanie wizerunku pracodawcy 
 • EVP czyli jak się wyróżnić na rynku pracownika 
 • Przegląd aktualnych trendów dotyczących EB w Polsce 
 1. Podstawowe kompetencje współczesnego rekrutera
 • Empatia i etyka pracy 
 • Budowanie relacji z kandydatem 
 • Proaktywność, kreatywność i inicjatywa 
 • Umiejętność udzielania informacji zwrotnej
 1. Psychologia w rekrutacji
 • błędy oceny
 • atrybucje w procesie rekrutacji
 • pierwsze wrażenie
 • stereotypy i uprzedzenia
 1. Definiowanie potrzeb rekrutacyjnych w oparciu o profil kompetencyjny 
 • Analiza potrzeb kadrowych 
 • Tworzenie profilu idealnego kandydata opartego o kompetencje 
 • Kryteria formalne, zawodowe i psychologiczne 
 • Wskaźniki efektywności procesu rekrutacji i selekcji 

DZIEŃ 2 

Planowanie i prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji. 
Procesy budowania relacji z kandydatem.

Cel szkolenia:

Podczas drugiego dnia uczestnicy poznają podstawowe narzędzia i metody pozyskiwania pracowników. Przeprowadzimy przez cały proces – od decyzji o podjęciu procesu aż po zatrudnienie kandydata.

 1. Rekrutacja – sposoby pozyskiwania kandydatów
 • rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • ogłoszenie – jak przyciągnąć odpowiednich kandydatów?
 • źródła poszukiwania kandydatów (branże, portale społecznościowe i dedykowane)
 • networking rekrutacyjny
 1. Metody selekcji
 • założenia preselekcji
 • dobór metod selekcji w odniesieniu do kwalifikacji i kompetencji kandydata
 • najczęstsze problemy w  selekcji kandydatów
 1. Podstawowe narzędzia stosowane w rekrutacji. Metody i techniki rekrutacyjne
 • rodzaje rozmów rekrutacyjnych
 • wywiad epizodyczny 
 • testy psychologiczne, socjometryczne, kompetencyjne, menedżerskie i inne – zasady stosowania
 • przykłady metod assessment center
 • próbki pracy
 1. Procesy budowania relacji z pracownikiem
 • Candidate experiance
 • Programy adaptacyjne (onboardingowe)
 • Programy stażowe 

 

METODY PRACY:

Szkolenie będzie prowadzone są metodą warsztatową learning by doing, czyli aktywnego uczestnictwa. Metody interaktywne (praca w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, symulacja, case study, odgrywanie ról) umożliwią uczestnikom osobisty i praktyczny udział w zajęciach, możliwość reagowania i wpływania na przebieg szkolenia.

 Zależy nam, aby uczestnicy projektu uczyli się przede wszystkim przez doświadczenie, analizowanie i eksperymentowanie, a nabytą wiedzę przełożyli bezpośrednio po szkoleniu na praktykę zawodową.

PROWADZĄCY DOSSIER

 

Magdalena Siwińska

Interim HR Manager, psycholog biznesu,  Coach ACC ICF

Od kilkunastu lat wspiera organizacje w procesach zarządzania kapitałem ludzkim, w zakresie audytów i procesów rozwojowych. Prowadzi i koordynuje projekty HR oraz kampanie employer brandingowe.
Specjalizuje się w działaniach wpływających na poziom motywacji, satysfakcji i zaangażowania pracowników. Wspiera organizacje w promowaniu działań wizerunkowych w różnych procesach personalnych.

Uczy wyznaczania strategii biznesowych i planowania w obszarach zawodowych. Pasjonuje się tematyką efektywności i przedsiębiorczości kobiet, którą przekłada na obszar HRBP. W swojej pracy wykorzystuje metodykę projektową w obszarze HR, m.in Design Thinking.

Trener umiejętności społecznych z wysoką orientacją na cel. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji osobistych i psychospołecznych oraz psychologii pracy m.in. dla kadry zarządzającej, specjalistów, właścicieli firm, personelu administracyjnego. Psycholog biznesu, coach ACC ICF.
Jako praktyk w biznesie współpracuje z uczelniami wyższymi na studiach podyplomowych z zakresu HRBP.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Czas trwania 

9.00 -16.00

Forma

Warsztat (ilość miejsc ograniczona)

TERMINY

Miejsce

26-27 września 2018r. (Gliwice)
22-23 października 2018r. (Gliwice)
6-7 listopada 2018r. (Katowice)
3-4 grudnia 2018r. (Gliwice, Katowice)

W cenie szkolenia

 

Materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, lunch

Cena i zapisy

920 brutto za dwa dni szkoleniowe

Zapisy: 

Renata Wowra
rwowra@hrmasters.pl,
32 332 16 35
mobile: 516 976 337 

 

REKRUTACJA BEZ TAJEMNIC-kopia