Każda nasza oferta szkoleniowa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.
Zdajemy sobie też sprawę z tego, Że nie wystarczy już przygotować szkolenia tylko pod kątem potrzeb danej firmy – istotne jest to, aby uczestnicy nabytą wiedzę i umiejętności umieli zastosować w praktyce.
Szczegółowa zawartość programu szkolenia konstruowana jest po zdefiniowaniu celów oraz po przeprowadzeniu u Klienta analizy potrzeb. 

Na Państwa życzenie procedurę szkoleniową rozszerzamy o doradztwo (m.in. coaching) , które pozwoli ocenić efekty odbytych szkoleń jak i zaplanować następne.

Każde szkolenie przygotowujemy na miarę konkretnej organizacji. W trakcie tego procesu bierzemy pod uwagę bieżące potrzeby, aby szkolenie przyniosło wymierne korzyści i przyczyniło się do rozwoju Państwa firmy.
O pełnym profesjonalizmie naszych usług świadczy fakt, iż po każdym szkoleniu przeprowadzamy badania, czy szkolenie przyniosło zamierzony efekt. Wynikiem tej pracy jest Raport Szkolenia dla naszego Klienta.

KONCEPCJA PROCEDURY SZKOLENIOWEJ

Określenie potrzeb szkoleniowych Firmy


Sformułowanie celów szkoleniowych na podstawie zebranych wyników


Przygotowanie programu szkolenia


Organizacja procesu szkoleniowego


Przeprowadzenie szkoleń


Ewaluacja i podsumowanie procedury

Raport dla Klienta

 

Doradztwo na życzenie Klienta

  

Nasza specjalizacja to:

SZKOLENIA DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ

SZKOLENIA DLA HR I HR BUSINESS PARTNERÓW

SZKOLENIA KOMPETENCJI OSOBISTYCH SPOŁECZNYCH I BIZNESOWYCH
 

Jeśli są Państwo zainteresowani procedurą szkoleniową dedykowaną dla firmy, prosimy o kontakt:
tel. 32 332 16 35 lub maila: msiwinska@hrmasters.pl