Każda nasza oferta szkoleniowa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.
Zdajemy sobie też sprawę z tego, Że nie wystarczy już przygotować szkolenia tylko pod kątem potrzeb danej firmy – istotne jest to, aby uczestnicy nabytą wiedzę i umiejętności umieli zastosować w praktyce.
Szczegółowa zawartość programu szkolenia konstruowana jest po zdefiniowaniu celów oraz po przeprowadzeniu u Klienta analizy potrzeb. 

Na Państwa życzenie procedurę szkoleniową rozszerzamy o doradztwo (m.in. coaching) , które pozwoli ocenić efekty odbytych szkoleń jak i zaplanować następne.

Każde szkolenie przygotowujemy na miarę konkretnej organizacji. W trakcie tego procesu bierzemy pod uwagę bieżące potrzeby, aby szkolenie przyniosło wymierne korzyści i przyczyniło się do rozwoju Państwa firmy.
O pełnym profesjonalizmie naszych usług świadczy fakt, iż po każdym szkoleniu przeprowadzamy badania, czy szkolenie przyniosło zamierzony efekt. Wynikiem tej pracy jest Raport Szkolenia dla naszego Klienta.

KONCEPCJA PROCEDURY SZKOLENIOWEJ

  • Określenie potrzeb szkoleniowych Firmy
  • Sformułowanie celów szkoleniowych na podstawie zebranych wyników
  • Przygotowanie programu szkolenia
  • Organizacja procesu szkoleniowego
  • Przeprowadzenie szkoleń
  • Ewaluacja i podsumowanie procedury
  • Raport dla Klienta
  • Doradztwo na życzenie Klienta

  

Nasze specjalizacje to szkolenia dla:

 KADRY MENEDŻERSKIEJ

 HR I HR BUSINESS PARTNERÓW

SPECJALISTÓW ( KOMPETENCJI OSOBISTYCH SPOŁECZNYCH I BIZNESOWYCH)
 

Jeśli są Państwo zainteresowani procedurą szkoleniową dedykowaną dla firmy, prosimy o kontakt:
 mobile: 506 290 070 lub maila: msiwinska@hrmasters.pl