O NAS

Agnieszka

AGNIESZKA BEDNARSKA
Partner Zarządzający Grupa HR Masters, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner

Interim HR Manager z osiemnastoletnim doświadczeniem biznesowym. Psycholog biznesu, executive coach ACC ICF. Wspiera klientów w budowaniu skutecznej polityki personalnej i organizacji struktur HRBP. Psycholog biznesu.
Zarządza projektami Grupy HR Masters, opracowuje i wdraża kompleksowe rozwiązania dla klientów firmy, optymalizuje procesy HR. Opracowuje strategie HR, inicjuje zmiany w organizacjach, wdraża modele kompetencyjne, planuje działania rozwojowe przedsiębiorstw. Rozwija kompetencje kadry kierowniczej w zakresie realizacji celów i rozwoju efektywności menedżerskiej. 
Wierzy, że HR powinien stanowić mierzalne wsparcie dla biznesu i dostarczać konkretnych, rzetelnych narzędzi do budowania wysokoefektywnych organizacji.
Współautor 3-poziomowego programu certyfikacji zawodu HR Business Partnera, organizator wydarzeń branżowych śląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.
Współpracuje z uczelniami wyższymi. m.in. Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Bankową (Chorzów, Wrocław), Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Szkołą Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Dyrektor programowa Szkoły HR Business Partner.

Kontakt: abednarska@hrmasters.pl
 

male 5

MAGDALENA SIWIŃSKA
Partner Zarządzający Grupa HR Masters, Menedżer ds. Rynku Pracy Klastra SA&AM Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

HR Manager z kilkunastoletnią praktyką, coach ACC ICF, trener biznesu. Jako HR Business Partner – niezależny specjalista, wspiera organizacje w budowaniu procedur związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ludźmi. W pracy kładzie nacisk na badanie efektywności wszelkich procesów z obszaru polityki personalnej.
Pasjonuje się tematyką efektywności i przedsiębiorczości kobiet. Autorka bloga ProjektKobieta.pl. Wykorzystuje metodykę projektową w obszarze HR, m.in Design Thinking. Uważa, że wszelkie procedury są dla ludzi, a nie ludzie dla procedur. W projektach skupia się na realnych korzyściach zarówno dla organizacji jak i pracowników. 
Realizowała i projektowała procedury szkoleniowe oraz doradcze dla kadry wyższego i niższego szczebla zarządzania, zarówno w biznesie jak i w administracji samorządowej i sądownictwie. Wspiera menedżerów w projektach rozwojowych, obejmujących coaching, mentoring oraz szkolenia.
Praktyk w biznesie, współpracuje z uczelniami wyższymi na studiach podyplomowych z zakresu HRBP, m.in. Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowa (Chorzów, Wrocław), Uniwersytet Śląski, Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki.

Kontakt: msiwinska@hrmasters.pl