Najważniejszym i najcenniejszym zasobem każdej firmy są ludzie. O wynikach organizacji decydują nie tylko zasoby kapitałowe i zaawansowane technologie, ale przede wszystkim doskonale przygotowany i ukierunkowany zespół pracowników.

Procedura audytu personalnego jest badaniem zasobów i potencjału ludzkiego w organizacji. Jego efektem jest wieloaspektowa ocena predyspozycji osobowościowych zarówno kadry kierowniczej, jak i poszczególnych zespołów pracowniczych. Dostarcza on cennych informacji o kompetencjach, umiejętnościach i cechach pracowników.

Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane do:

  • oceny potrzeb kadrowych firmy
  • monitorowania indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników
  • tworzenia kadry rezerwowej
  • awansowania pracowników
  • budowy systemów motywacyjnych
  • tworzenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
  • właściwego doboru szkoleń menedżerskich