Coaching to przede wszystkim metoda pracy z ludźmi. Planowany i dwustronny proces, w którym człowiek rozwija swoje umiejętności i kompetencje, by lepiej wykonywać swoje zadania zawodowe.

Coaching dotyczy rozwoju i nierozerwalnie związany jest ze zmianami: w firmie, na rynku, w biznesie. Rozwój to zdobywanie nowej wiedzy, nowych umiejętności i zachowań, lub modyfikowanie tych, które już się posiada.

Jest to praca indywidualna w relacji coach- klient. Szczególnie polecana dla osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w standardowych szkoleniach.

Rozpoczynając pracę z naszymi klientami określamy:

  • czas trwania całego procesu,
  • zasady pracy (spotkania, kontakt itp)
  • czas trwania każdej sesji,
  • stosowane zadania coachingowe.

A co wydaje nam się najważniejsze: ustalamy cel, jaki klient chce osiągnąć.

Korzyści płynące z coachingu czyli co zyskujesz:

  1. pełną koncentrację na rozwoju własnego potencjału
  2. motywację do zmiany (zachowania, działania, myślenia)
  3. skupienie na konkretnych i indywidualnych potrzebach, określonych bardzo precyzyjnie
  4. możliwość sprawdzania efektów swojej pracy
  5. praktyczną pomoc w rozwiązywaniu codziennym problemów.

Pracujemy według standardów i kodeksu etycznego ICF (International Coach Federation), posiadamy akredytacje na poziomie ACC (Associate Certified Coach).

Spotkaj się z nami – odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.

Na pierwszym spotkaniu przedstawimy zasady pracy z nami i sam zdecydujesz czy spotkania będziemy kontynuować według ustalonych zasad.